Tên miền địa giới hành chính Việt Nam .bentre.vn 210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần