Tên miền địa giới hành chính Việt Nam .binhdinh.vn 210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

Tên miền .binhdinh.vn
Theo địa phận tỉnh Bình Định