Máy chủ Cách thêm một website mới trong IIS

Để thêm một website mới IIS, trước hết mở IIS ra
vào Control Panel, chọn Administrative Tools
( Control Panel\All Control Panel Items\Administrative Tools )click mở: Internet Information Services (IIS) Manager

Màn hình IIS mở ra, click chuột phải vào Sites, click Add web site...Đổi application pools, click chuột phải vào Application pools, click vào tên "Application pools" (trong hình trên sẽ click chọn likeshop.com) để đổi .NET framework từ 2.x sang 4.x nếu website của bạn sử dụng dot net framework 4.xclick OK để hoàn thành

Cloud S1 - Linux
180.000
160.000 đ/tháng
Cloud S2 - Linux
350.000
300.000 đ/tháng
Cloud S3 - Linux
550.000
500.000 đ/tháng
Cloud S1 - Windows
700.000
650.000 đ/tháng
Cloud S4 - Linux
950.000
850.000 đ/tháng
Cloud S2 - Windows
1.100.000
1.000.000 đ/tháng