Cloud Windows Hosting Cloud Host 1 - Windows 36.000 đ/tháng

Dung lượng: 300 MB

Băng thông: 5 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: 3

Park Domain: 3

SQL Server: 1

MySQL: 0
Cloud Host 6 - Windows

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Windows

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Windows

135.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Windows

90.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Windows

63.000 đ/tháng