Cloud Linux Hosting Cloud Host 2 - Linux 63.000 đ/tháng

Dung lượng: 750 MB

Băng thông: 15 GB

Địa chỉ email: 15

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

MySQL: 1
Cloud Host 6 - Linux

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Linux

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Linux

135.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Linux

90.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Linux

36.000 đ/tháng