Cloud Windows Hosting Cloud Host 2 - Windows 63.000 đ/tháng

Dung lượng: 750 MB

Băng thông: 15 GB

Địa chỉ email: 15

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

SQL Server: 1

MySQL: 0
Cloud Host 6 - Windows

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Windows

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Windows

135.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Windows

90.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Windows

36.000 đ/tháng