Cloud Windows Hosting Cloud Host 3 - Windows 90.000 đ/tháng

Dung lượng: 1.500 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 30

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

SQL Server: 3

MySQL: 1
Cloud Host 6 - Windows

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Windows

230.000 đ/tháng


Cloud Host 4 - Windows

135.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Windows

63.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Windows

36.000 đ/tháng