Cloud Linux Hosting Cloud Host 4 - Linux 135.000 đ/tháng

Dung lượng: 2.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 80

Website: 2

Addon Domain: 1

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

MySQL: 5
Cloud Host 6 - Linux

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Linux

230.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Linux

90.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Linux

63.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Linux

36.000 đ/tháng