Cloud Windows Hosting Cloud Host 4 - Windows 135.000 đ/tháng

Dung lượng: 2.000 MB

Băng thông: Không giới hạn

Địa chỉ email: 80

Website: 2

Addon Domain: 1

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

SQL Server: 5

MySQL: 1
Cloud Host 6 - Windows

400.000 đ/tháng


Cloud Host 5 - Windows

230.000 đ/tháng


Cloud Host 3 - Windows

90.000 đ/tháng


Cloud Host 2 - Windows

63.000 đ/tháng


Cloud Host 1 - Windows

36.000 đ/tháng