Cloud Wordpress Hosting

Tính năng quản lý chuyên dụng cho WordPress trên nền tảng điện toán đám mây sẽ giúp cho website của bạn hoạt động hiệu quả và an toàn. Các gói hosting đã bao gồm:

  • Khởi tạo và cài đặt website chỉ với MỘT CLICK CHUỘT
  • Cấu hình tối ưu tính bảo mật và hiệu năng dành riêng cho website Wordpress
  • 100% bản quyền giúp bạn yên tâm kinh doanh
  • Hỗ trợ quản trị Wordpress trực tiếp, tự lập lịch sao lưu (backup) trên Web Hosting
  • Tự động vá lỗi và cập nhật phiên bản mới nhất cho Wordpress Core, Plugins, Themes
  • Máy chủ Uptime lên đến 99.9%. Sao lưu hàng tuần - khôi phục nhanh chóng
  • Kho thư viện phong phú với hơn 1.000 Plugins và Themes hoàn toàn miễn phí
  • Kiểm tra bảo mật cho từng website Wordpress ngay trên Web Hosting
  • Hướng dẫn bằng các bài viết và video rất chi tiết, dễ dàng tiếp cận. Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn

CLOUD WP1

49.000 đ/tháng


Dung lượng: 500 MB

Băng thông: 10 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: 3

Park Domain: 3

SSL: không

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 1

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP2

89.000 đ/tháng


Dung lượng: 1.500 MB

Băng thông: 20 GB

Địa chỉ email: 20

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: Không giới hạn

Park Domain: Không giới hạn

SSL: 1

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 1

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP3

129.000 đ/tháng


Dung lượng: 2.000 MB

Băng thông: 30 GB

Địa chỉ email: 30

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 1

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 3

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP4

169.000 đ/tháng


Dung lượng: 3.000 MB

Băng thông: không giới hạn

Địa chỉ email: 50

Website: 2

Addon Domain: 1

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 2

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 5

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP5

269.000 đ/tháng


Dung lượng: 5.000 MB

Băng thông: không giới hạn

Địa chỉ email: không giới hạn

Website: 3

Addon Domain: 2

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 3

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 8

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP6

369.000 đ/tháng


Dung lượng: 10.000 MB

Băng thông: không giới hạn

Địa chỉ email: không giới hạn

Website: 5

Addon Domain: 4

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 5

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 12

PHP Version: PHP 5.x