Cloud Wordpress Hosting CLOUD WP1 49.000 đ/tháng

Dung lượng: 500 MB

Băng thông: 10 GB

Địa chỉ email: 10

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: 3

Park Domain: 3

SSL: không

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 1

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP2

89.000 đ/tháng


CLOUD WP3

129.000 đ/tháng


CLOUD WP4

169.000 đ/tháng


CLOUD WP5

269.000 đ/tháng


CLOUD WP6

369.000 đ/tháng