Cloud Wordpress Hosting CLOUD WP3 129.000 đ/tháng

Dung lượng: 2.000 MB

Băng thông: 30 GB

Địa chỉ email: 30

Website: 1

Addon Domain: 0

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 1

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 3

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP1

49.000 đ/tháng


CLOUD WP2

89.000 đ/tháng


CLOUD WP4

169.000 đ/tháng


CLOUD WP5

269.000 đ/tháng


CLOUD WP6

369.000 đ/tháng