Cloud Wordpress Hosting CLOUD WP4 169.000 đ/tháng

Dung lượng: 3.000 MB

Băng thông: không giới hạn

Địa chỉ email: 50

Website: 2

Addon Domain: 1

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 2

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 5

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP1

49.000 đ/tháng


CLOUD WP2

89.000 đ/tháng


CLOUD WP3

129.000 đ/tháng


CLOUD WP5

269.000 đ/tháng


CLOUD WP6

369.000 đ/tháng