Cloud Wordpress Hosting CLOUD WP5 269.000 đ/tháng

Dung lượng: 5.000 MB

Băng thông: không giới hạn

Địa chỉ email: không giới hạn

Website: 3

Addon Domain: 2

Sub Domain: không giới hạn

Park Domain: không giới hạn

SSL: 3

FTP Account: không giới hạn

MySQL: 8

PHP Version: PHP 5.x
CLOUD WP1

49.000 đ/tháng


CLOUD WP2

89.000 đ/tháng


CLOUD WP3

129.000 đ/tháng


CLOUD WP4

169.000 đ/tháng


CLOUD WP6

369.000 đ/tháng