Comodo SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Các gói dịch vụ comodo ssl đã bao gồm:

  • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit
  • Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động
  • Triển khai không giới hạn server
  • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư
  • Độ dài của khóa 2048 bit
  • Dấu site seal bảo mật
  • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

Comodo SSL EV

3.060.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh: Có
Comodo SSL

805.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Comodo SSL Wildcard

4.160.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Comodo Premium WildCard

5.445.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Mạnh mẽ

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Comodo SSL UCC

2.800.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 250,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm 02 website miễn phí (SANs)

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Comodo Positive SSL

225.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): không

Độ tin cậy: Cơ bản

Thanh địa chỉ màu xanh: Không