Email Hosting

Khi sử dụng email chuyên nghiệp theo tên miền riêng bạn đang chứng minh rằng bạn thực sự nghiêm túc trong kinh doanh. Các gói dịch vụ email chuyên nghiệp đã bao gồm:

  • Webmail chuyên nghiệp, có giao diện dành cho các thiết bị di động.
  • Cho phép tùy chỉnh và thiết lập dung lượng lưu Email cho từng Mailbox.
  • Hỗ trợ chứng thực SPF / DKIM / DomainKeys làm tăng độ tin cậy cho địa chỉ email.
  • Chức năng Anti Spam/ Anti Virus/ Anti Bombmail.
  • Cho phép cấu hình Catch All để sử dụng Mail-Offline.
  • Mã hóa email khi giao dịch bằng chứng thực SSL.
  • Luôn có các máy chủ định tuyến và dự phòng SMTP trong trường hợp email không gởi được.
  • Có thể tùy chỉnh và kiểm soát lưu lượng Email giao dịch.
  • Đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật tiêu chuẩn.

EMAIL PRO6

999.000 đ/tháng


Server: Dùng server riêng và 1 IP riêng

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Dung lượng: 250GB

Phí khởi tạo: 300.000 vnđ
EMAIL PRO5

350.000 đ/tháng


Server: Chia sẻ

Địa chỉ Email: 40 + 40 free

Dung lượng: 40GB + 40GB free

Phí khởi tạo: miễn phí
EMAIL PRO4

180.000 đ/tháng


Server: Chia sẻ

Địa chỉ Email: 20

Dung lượng: 20GB

Phí khởi tạo: miễn phí
EMAIL PRO3

100.000 đ/tháng


Server: Chia sẻ

Địa chỉ Email: 10

Dung lượng: 10GB

Phí khởi tạo: miễn phí
EMAIL PRO2

50.000 đ/tháng


Server: Chia sẻ

Địa chỉ Email: 5

Dung lượng: 5GB

Phí khởi tạo: miễn phí
EMAIL PRO1

22.000 đ/tháng


Server: Chia sẻ

Địa chỉ Email: 1

Dung lượng: 1GB

Phí khởi tạo: miễn phí