Email Hosting EMAIL PRO6 999.000 đ/tháng

Server: Dùng server riêng và 1 IP riêng

Địa chỉ Email: Không giới hạn

Dung lượng: 250GB

Phí khởi tạo: 300.000 vnđ
EMAIL PRO5

350.000 đ/tháng


EMAIL PRO4

180.000 đ/tháng


EMAIL PRO3

100.000 đ/tháng


EMAIL PRO2

50.000 đ/tháng


EMAIL PRO1

22.000 đ/tháng