GeoTrust SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Các gói dịch vụ GeoTrust đã bao gồm:

  • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit
  • Hỗ trợ hầu hết trình duyệt và thiết bị di động
  • Triển khai không giới hạn server
  • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư
  • Độ dài của khóa 2048 bit
  • Dấu site seal bảo mật
  • SSL giá rẻ cấp phát nhanh
  • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn

True Business ID with EV

5.765.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): 6.090.000 vnđ/năm

Độ tin cậy: Cao nhất

Thanh địa chỉ màu xanh: Có
GeoTrust True business ID

3.190.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 2,500,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): 5.120.000 vnđ/năm

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
GeoTrust QuickSSL Premium

2.865.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs):

Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không


True business ID Wildcard

12.240.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 1,250,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Rapid SSL Wildcard

3.830.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Rapid SSL

580.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 10,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): Không

Độ tin cậy: Chuẩn

Thanh địa chỉ màu xanh: Không