Hosting

Thông tin trợ giúp về Hosting

Quản lý Database với Plesk

Bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn chức năng tạo và quản lý database của Plesk Control Panel, bao gồm cả những thao tác Backup, Restore Database.

Dùng Windows commander để Upload Website

Có nhiều chương trình để đưa các file hình ảnh, html, asp… lên hosting của bạn. Ở trong tài liệu này, chúng tôi hướng dẫn sử dụng Windows Commander.

Hosting báo lỗi "The Microsoft.ACE.OLEDB provider is not registered on the local machine"

Đây là trường hợp hiếm gặp và thường chỉ xảy ra với loại hình Application Website, khi cố gắng sử dụng các Driver của Microsoft Office để đọc và ghi tập tin Word/Excel.

Ý nghĩa của các thông số dịch vụ Web Hosting

Những thông tin cần thiết để các bạn có thể dễ dàng xem xét chọn lựa gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu sử dụng. Như các bạn cũng đã biết, Chúng tôi cung cấp Web Hosting trên hai nền tảng Windows và Linux, với nhiều cấp độ khác nhau về thông số và tính năng hoạt động


Cloud Host 1
36.000 đ/tháng
Cloud Host 1
36.000 đ/tháng
CLOUD WP1
49.000 đ/tháng
Cloud Host 2
63.000 đ/tháng
Cloud Host 2
63.000 đ/tháng
CLOUD WP2
89.000 đ/tháng