Tên miền địa giới hành chính Việt Nam .kiengiang.vn 210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

Tên miền .kiengiang.vn
Theo địa phận tỉnh Kiên Giang