Máy chủ

Thông tin trợ giúp về máy chủ

Tối ưu máy chủ Windows

Khai thác máy chủ Server Dedicated và VPS không đơn giản như việc đi thuê Web Hosting, nhất là khi nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ hạn chế đối với dịch vụ này

Cấu hình mysql server cho phép truy cập từ xa

Mặc định, mysql server tắt chế độ truy cập từ xa, để cho phép truy cập từ xa, bạn làm các bước sau..

Cách thêm một website mới trong IIS

Hướng dẫn cách thêm một website mới trong IIS


Cloud S1 - Linux
180.000
160.000 đ/tháng
Cloud S2 - Linux
350.000
300.000 đ/tháng
Cloud S3 - Linux
550.000
500.000 đ/tháng
Cloud S1 - Windows
700.000
650.000 đ/tháng
Cloud S4 - Linux
950.000
850.000 đ/tháng
Cloud S2 - Windows
1.100.000
1.000.000 đ/tháng