Symantec SSL

Website của bạn có sử dụng SSL sẽ làm tăng độ tin cậy cho khách hàng và được Google ưu tiên tìm kiếm.

Các gói dịch vụ Symantec SSL đã bao gồm:

  • Độ mạnh mã hóa đến 256 bit
  • Hỗ trợ tất cả trình duyệt và thiết bị di động
  • Triển khai không giới hạn server
  • Cấp phát thêm theo yêu cầu trong suốt thời hạn của chứng thư
  • Độ dài của khóa 2048 bit
  • Dấu site seal bảo mật
  • Tăng thứ hạng Google cho website của bạn
  • Quét phần mềm độc hại trong mã nguồn HTML

Symantec Secure site with ev

19.500.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 1,750,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): 17.050.000 vnđ/năm

Độ tin cậy: Cao và an toàn

Thanh địa chỉ màu xanh: Có
Symantec Secure Site Wildcard

45.000.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website và tất cả tên miền phụ

Bảo mật thêm website (SANs): Không có

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không
Symantec Secure site

9.000.000 đ/năm


Chính sách bảo hiểm: $ 1,500,000

Bảo mật 01 Website

Bảo mật thêm website (SANs): 7.050.000 vnđ/năm

Độ tin cậy: Cao

Thanh địa chỉ màu xanh: Không