Tên miền địa giới hành chính Việt Nam

Tài khoản Đăng ký trực tuyến

Dễ dàng quản lý tên miền của bạn ở bất kỳ nơi nào có thể truy cập Internet.

Hỗ trợ miễn phí 24/7/365

Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm sẵn sàng hỗ trợ bạn 24/7.

Quản lý DNS Dễ dàng

Quản lý DNS dễ dàng thêm mới, thay đổi IP, thay đổi địa chỉ phân phối email.

Miễn phí Tên miền phụ

Giúp bạn tổ chức nội dung website tốt hơn với các tên miền phụ.

.phutho.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.ninhthuan.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.ninhbinh.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.longan.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.laocai.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.langson.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.lamdong.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.kiengiang.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.khanhhoa.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.hungyen.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.hoabinh.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.haugiang.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.haiduong.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.hatinh.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.hanam.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.hagiang.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.gialai.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.dongthap.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.dongnai.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.dienbien.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.daknong.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.daklak.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.caobang.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần

.camau.vn

210.000 đ/năm

Phí khởi tạo 190.000 đ/lần